Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

marta-s
I must continue to follow the path I take now. If I do nothing, if I study nothing, if I cease searching, then, woe is me, I am lost. That is how I look at it — keep going, keep going come what may.
But what is your final goal, you may ask. That goal will become clearer, will emerge slowly but surely, much as the rough draught turns into a sketch, and the sketch into a painting through the serious
 work done on it, through the elaboration of the original vague idea and through the consolidation of the first fleeting and passing thought.
— Vincent van Gogh, Letter to Theo van Gogh (July 1880)
Tags: cytaty
Reposted fromjoyce-james joyce-james
marta-s

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Tags: cytaty
Reposted fromataliaboo ataliaboo viajoyce-james joyce-james
marta-s
PRZYJDĘ DO SIEBIE
Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
Wystarczy jedna chwilka,
wystarczy jeden gest,
a przyjdę, przyjdę do siebie...
Lecz gdzie to?
Gdzie to jest?
Zobaczysz
zajdę ja daleko -
we włosach złoty grzebień...
dłonie,
jak białe mleko...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
W jesieni lustrze bladym
zastygnie strużka łez,
i przyjdę, przyjdę do siebie...
Lecz gdzie to?
Gdzie to jest?
Zobaczysz,
jeszcze mnie zawołasz,
jak ja wołam ciebie...
Przerwiesz
daleki wojaż,
za hamulec
szarpniesz w potrzebie...
Wystarczy jedno słowo.
Wystarczy jeden gest,
i przyjdę, przyjdę do ciebie
Lecz kto to?
Kto to jest?

~Agnieszka Osiecka

Tags: poezja
Reposted fromjoyce-james joyce-james
marta-s

Credo

Łotrem jest, kto w młodości znosi kompromisy,
Kogo nęci brzuch pełny lub wypchana kiesa…
Łotrem jest, kto nie marzy, jak ten z Cervantesa,
Aby słońca dosięgnąć złotym ostrzem spisy.

Godzien wzgardy, kto jeno pełnej szuka misy
I kto iskier mieczami śmiałości nie krzesa,
Kogo wstrzyma w zapędzie ostrożności kresa,
Kto nie lata jak orły – lecz stąpa jak lisy.

Młodość winna być nagła i ostra jak klinga.
Fale życia pruć chyżo jak łódka wikinga,
Śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy,

Nim przezornej starości wiek nadejdzie tępy,
Zanim los, orle skrzydła łamiący na strzępy,
Nie zmieni piór skrzydlatych na pióra flaminga.

~Antoni Słonimski
Tags: poezja
marta-s
Cały świat śpi snem zimowym - pomyślał sobie Muminek. - Tylko ja się obudziłem i nie mogę zasnąć. Tylko ja będę wędrował i wędrował przez wszystkie dni i tygodnie, aż i ze mnie zrobi się zaspa śnieżna, o której nikt nie będzie wiedział.
Tove Jansson – Zima Muminków
Tags: cytaty
Reposted fromkukka kukka

January 11 2015

marta-s
9792 f55f
Emil Cioran 
Tags: cytaty
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
I cannot stand small talk, because I feel like there’s an elephant standing in the room shitting all over everything and nobody is saying anything. I’m just dying to say, “Hey, do you ever feel like jumping off a bridge?” or “Do you feel an emptiness inside your chest at night that is going to swallow you?” But you can’t say that at a cocktail party.
— Paul Gilmartin (via dishevelment)
Tags: cytaty
Reposted fromsidus sidus viaelloko elloko

January 10 2015

marta-s
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
Tags: cytaty
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera

January 09 2015

marta-s

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają 
I co chwila nam ziemia pęka pod stopami 
A te okrawki 
Kraju na którym stoimy 
Z hukiem od siebie w ciemność odpływają

 

Bądźmy dla siebie bliscy kiedy się boimy 
Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny 
Bądźmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry 
Odpychają nas nagle swoim ciałem zimnym

 

Bądźmy dla siebie wierni kiedy rosną mury 
Bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego 
Które weźmiemy od kogoś drugiego 
A drugi od nas weźmie i w sobie zatai

 

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają

— Ernest Bryll
Tags: poezja
Reposted fromhormeza hormeza viaMirrrr96 Mirrrr96

January 08 2015

Blessed are those with hearts surrounded by thorns so sharp, but give love so soft.
Blessed are those who melt hearts with tender kisses and words as soft as silk.
Blessed are those who carry heavy hearts and still bear the weight of creation with kindess.
Blessed are those with broken souls and open scars who learned how to live with the pain.
Blessed are those who are strong as a lion and gentle as a lamb.
Blessed are the women.
— For Nisa, maybe we’re the lucky ones (via etherealvistas)
Tags: cytaty

December 31 2014

marta-s
Królowie tygodnia:

1. Lipps Inc.- Funkytown
2. ABBA- Voulez Vous
               Tiger
               Summer night city
               I'm a marionette
               Knowing me, knowing you
               So long
              Take a chance on me
               Super Trouper
3. Simon & Garfunkel- A hazy shade of winter
                               Patterns
                              The Dangling Conversation
                               We've got a groovy thing goin'
                               Mrs. Robinson
4. Arabesque- Lucifer's lover
5. Lulu- Independence
6. Pink- The truth about love
7. Jefferson Airplane- Somebody to love
8. Leonard Cohen -The Partisan
9. Laurie Anderson-  O Superman


Pieprzony, cholerny mróz!!! Ta zima wszystkich nas pozabija.
Tags: muzyka

December 29 2014

marta-s
We are only passing through here on earth, I understand that perfectly now; we have no roots, we bear no fruit. In short, our mode of existence is different from that of trees. That said, I’m very fond of trees, in fact I’ve come to love them more and more; but I am not a tree. We are more like stones, cast into the void as free as they are; or if you absolutely insist in seeing the glass half full, we are a little like comets.

— Michel Houellebecq
Tags: cytaty
Reposted byelloko elloko
marta-s
I want a storm to come and flood us into a song that no one wrote.

— Frida Kahlo
Tags: cytaty
marta-s

***

Maybe she sleeps with her eyes out of any misery
Outward of matter, illusions, outside of aliveness
And with her sleeps her unseen prettiness.
Maybe she lives and will come after this reverie.
Maybe she sleeps with her eyes out of any misery.


http://billyjane.tumblr.com/post/7897929332/maybe-she-sleeps

— Vladislav Petkovic Dis
Tags: cytaty poezja
marta-s

because it hurts

i laugh
because i am tired
i wake
because i doubt
i search
because i fear
i dare
because i believe

i ask

july 10, 1986


http://billyjane.tumblr.com/post/310208707/because-it-hurts-i-laugh-because-i-am-tired-i

— Ilse Bing
Tags: cytaty
marta-s
2072 be23
Tags: cytaty
marta-s
A good photograph is one that communicates a fact, touches the heart and leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective.

— Irving Penn
Tags: cytaty
marta-s
2803 bc9d 500
Tags: cytaty
marta-s
0339 bc99
Tags: cytaty
marta-s
I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning. If you knew when you began a book what you would say at the end, do you think that you would have the courage to write it? What is true for writing and for a love relationship is true also for life. The game is worthwhile insofar as we don’t know what will be the end.

— M. Foucault
Tags: cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl